Stichting Cultuurmakers Collectief

Samen maken, samen beleven
 

Het Cultuurmakers Collectief staat voor cultuur maken en beleven in de breedste zin van het woord, door culturele en maatschappelijke projecten te creëren en ondersteunen voor kinderen tot 99 jaar.

Projecten waarbij educatie, bewustwording, ontmoeting, participatie, talentontwikkeling en/of beleving centraal staat.

.

Wat we willen bereiken:

·  Ruimte bieden om cultuur in de breedste zin van het woord te ontdekken en beleven

·  Stimuleren en ontwikkelen van  talenten van kinderen tot 99 jaar

· Bewustwording en ontwikkeling stimuleren van omgeving en maatschappij

·  Ondersteunen en versterken van nieuwe en/of bestaande projecten

Voorzitter: Peter de Kruijk

Penningmeester: Marleen Knol

Secretaris: Arno Wilkens

Voor meer informatie of vragen stuur een mail naar:

post@cultuurmakerscollectief.nl